För att säkra barnomsorg och skola för personal i samhällsviktiga funktioner

ÅRE (JT) En förskole- och skolverksamhet för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner öppnade tisdagen 24 mars. Det är för att säkerställa att samhällsviktig personal kan vara i arbete.
Det rör sig om förskole- och skolverksamhet f-3. Verksamheten är till för de barn som har lindriga symptom och som i normalfallet skulle gått till förskola och skola, men som på grund av coronaviruset covid-19 nu uppmanas att vara hemma.
Mari Eriksson (C) är ordförande barn- och utbildningsnämnden i Åre. Hon berättar om bakgrunden till detta:
–Att säkra barnomsorg och skola för personal till samhällsviktiga funktioner ingår i kommuners krisberedskap.  Läget som vi befinner oss i nu ställer oss inför nya utmaningar. Ganska vanligt är att familjer med sjuka barn tar hjälp av mor- och farföräldrar och det är bland annat den gruppen vi behöver skydda från smitta, säger hon.
–Hur övriga kommuner i länet arbetar i frågan kan jag inte uttala mig om. Att det är just det åldersspannet beror på att de äldre barnen troligare klarar av att vara hemma utan tillsyn då vårdnadshavare är på arbetet.
Avdelningen Lövet i Järpen görs nu i ordning för denna verksamhet. Hur många barn som det kan bli aktuellt för är oklart än, dock kommer verksamheten att klara av motsvarande en vanlig avdelning det vill säga 15-20 barn beroende på ålder.
Samhällsviktiga funktioner är personal inom vård och omsorg, polis, ambulans, räddningstjänst, myndighetspersoner som är utsedda av sin arbetsgivare som samhällsviktiga, personal på förskola och skola, apotekspersonal, samhällsviktiga transporter samt livsmedelsförsörjning. Vårdnadshavare i de berörda åldrarna har fått ett särskilt utskick med mer information.
Uppdatering: Efter publicering har vi nåtts med följande besked: Avdelningen Lövet i Järpen gjorde i ordning för denna verksamhet. Det var tänkt att barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner skulle gå där. Alltså barn som endast hade lindriga symptom och som normalt skulle gått till förskola och skola, men som på grund av coronaviruset covid-19 uppmanats vara hemma. Men Åre kommun vill nu inte riskera ytterligare smittspridning bland barn, vårdnadshavare och personal. Den tillfälliga förskolan har därför stängts.
LOTTE MJÖBERG
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)