Med en ny rykande het Jämtlands Tidning ute hos prenumeranterna.
I detta nummer tar vi tag i skandalen med Ångaren Thomée.
Båten som kommunen renoverar för sex miljoner men där det mesta i original försvunnit. Ingen ångmaskin länge och den har modifierats så mycket att den nu räknas som ett nybygge och blir dyrare för att en måste uppfylla 2016 år regelverk för passagerarfartyg.
Samtidigt har kulturskatten Thomée försvunnit.
Kommunen hade kunnat skänka bort den till någon entusiastförening.
Och istället köpt en ny båt för sex miljoner………
Prenumerera på Jämtlands Tidning, den enda tidningen i länet med bara lokala nyheter.
Nu dessutom med hela veckans TV program………..
I helgen ska jag på gårdsauktion…..
Det får ni läsa om i tidningen sedan.
Trevlig Helg