”Många av oss vill INTE ha en utökad vargstam”

STRÖMSUND (JT) Frågan om förekomsten av varg är starkt polariserad.  Ett politiskt beslut om att det ska finnas 300 vargar i Sverige står emot vad en stor allmänhet önskar. Den senaste protesten som landat hos Naturvårdsverket har samlat mer än 1000 namn och ett fyrtiotal anonyma underskrifter som reagerar mot beslutet om vargföryngring i Jämtland.
Anna Gillgren i Strömsund har reagerat och står bakom uppropet.
– Kan vi alla som lever, bor, har tamboskap, renägare, ägare till jakthundar, å ”bara” är länsbor få bestämma, nån gång?! Många av oss vill INTE ha en utökad vargstam, säger Anna som själv stött på varg på sin tomt i Öjarn.
– Jag har haft kontakt med flera samebyar som är tacksamma för att jag lyfter frågan än en gång. Rovdjurssituationen är ohållbar för dem idag, säger Anna Gillgren och hoppas förstås på respons från Naturvårdsverket.
– Rovdjur och rennäring är en svår fråga. Vi får som statlig myndighet ta emot återkommande protester när det bildas opinion också i andra frågor som djurskydd och jakt.  Länsstyrelsen i Jämtland, Sametinget och samebyar har bett oss ompröva beslutet om vargföryngring i Jämtland.
Beslutet står dock fast. Det handlar om cirka 10 vargar, och vi måste förhålla oss till de lager och regler som gäller. Det ska finnas 300 vargar i landet, vilket är helt i linje med EU:s art- och habitatdirektiv och att vargstammen ska ha gynnsam bevarandestatus. Vi ska ha vargpopulationer som är livskraftiga på lång sikt.  Det är viktigt att säga i sammanhanget att det är fortsatt möjligt att jaga varg med skyddsjakt. En renskötare kan ansöka om skyddsjakt hos Länsstyrelsen, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Anna Gillgren har samlat 1000 namn som protesterar mot vargföryngring. Foto: Inger Kraft Etzler

JT har bett om Marcus Öhman om en kommentar om den senaste inventeringen av varg som visar på en population på ca 365 vargar, vilket överstiger det beslutade antalet om 300 vargar i landet.
Påverkar det beslutet om vargföryngring i Jämtland?
Det korta svaret från Marcus Öhman lyder att ”Miniminivå är ett beslut att Jämtlands län ansvarar för att förvalta en föryngring av varg. Miniminivå bygger på lägsta nivå, dvs minst 300 vargar totalt och 10 vargar i Jämtlands län. Den påverkas inte om det blir många fler.”
I ett pressmeddelande säger Marcus Öhman att antalet vargar påverkar hur vargstammen kan förvaltas och Naturvårdsverket kan nu börja jobba med att se om det är möjligt att överlåta rätten för beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna.
Han uppger till JT att beslut om delegering kan ske nu i juni. Tidigare har länsstyrelsen endast kunna besluta om skyddsjakt.

Frågan om vargföryngring är inte ny, utan har pågått under ett par år. Samverkansrådet i Norra rovdjursförvaltningsområdet med landshövdingarna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland samt representanter från Sametinget är eniga i frågan om att vargföryngringar inte ska ske och hänvisar till rovdjurstrycket på renskötseln. Just nu finns det inte någon plats i länet där rennäringen inte berörs, eftersom samebyarna iHärjedalen har fått nya betesmarker som gränsar till vargrevir.
– Vi hittar inte på reglerna, vi kan inte bestämma själva utan det är Naturvårdsverket som styr. Förvaltningen arbetar i långa tidsspann och nästa gång det ska beslutas om miniminivåer är inom fem år, och då kanske resultatet från i år ha bäring, säger Henrik Hansson som är viltchef vid Länsstyrelsen.
– Det tas återigen beslut över våra huvuden utan någon som helst verklighetsförankring.
Som jag skrev i mitt upprop, vi har nog med rovdjur i Jämtland Härjedalen. Vi behöver inte vargen som spär på det redan hårda rovdjurstryck vi har inom rennäringen och för ägare av annan tamboskap samt våra jägare med hundar, kommenterar Anna Gillgren beslutet om vargföryngringen som inte ändras.
Inger Kraft Etzler
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)