Och eländet bara fortsätter, Pålsgård, Lillhärdal…….och dessutom nya bränder på flera ställen i vårt land.
I Härjedalen är det tydligen 2500 hektar som brinner. Det är alltså enorma områden.
Och det verkar inte som om man kan se något slut på eländet, snarare har situationen förvärrats.