Tycker det är ganska roligt med de lokala partidistrikten för olika partier som ställer sig bakom förslaget till Region Norrland.
Att låta väljarna bestämma i en folkomröstning verkar inte ens finnas med i tänkandet.
Istället är det med en märklig sorts uppgivenhet som man drar mantran att är vi inte med från starten så får vi inte vara med och bestämma.
Men nu får vi ju överhuvudtaget inte vara med och bestämma?
Låt innevånarna i länet folkomrösta om denna för oss innevånare kanske viktigaste frågan som varit uppe på minst ett halvt sekel.
Lite gräsrotsdemokrati vore nog på sin plats!