Jag har skrivit det tidigare.
Jag tycker våra övriga lokala medier gottar sig i och riktigt vältrar sig i att beskriva saker som i alla fall inte jag vill veta kring våldsbrott som inträffat i länet.
Jag har skrivit det tidigare, vi hade ett mord på Frösön där man vältrade sig snaskiga detaljer utan att ens fundera över hur det kunde påverka den avlidnes familj.
Vi hade ett överfall på en kvinna i Östersund där inga detaljer besparades oss……..påverkar det henne och hennes familj i positiv riktning?
Och nu senast, det närmast perversa grävandet i allt kring familjedramat i Bispgården.
Inte ens våra kvällstidningar som knappast brukar vila på hanen har så explicita beskrivningar.
Pressombudsmannen, PO skriver så här när det gäller rapportering kring brott och brottsoffer.
¨När det gäller barn och personer som skadats av kriminalitet, finns det starka pressetiska skäl att vara mycket försiktig med de uppgifter som lämnas¨.
Noterar att Länstidningen för några dagar sedan hade någon sorts krönika kring Bispgårdenfallet. Förutom att alla snaskiga detaljer ältades igen så var den röda tråden att man beskrev det hjältemodiga arbetet som polis, räddningstjänst och sjukvårdspersonal genomfört.
Nu är det väl så att när dessa yrkesgrupper oftast förekommer i media är när de gjort något fel?
Och då räknas väl aldrig det faktum att de har en svår och komplex arbetssituation in?
Att dessa yrkesgrupper ofta har en svår arbetssituation som ställer stora krav på dem kan med fördel skildras när som helst i reportageform.
Bara ett förslag!
Jag har tidigare också utryckt förvåning över hur de mediaföretag som inte har personal att bevaka kommunfullmäktige i de flesta av länets kommuner har möjlighet att låta journalister sitta dag efter dag och rapportera snaskiga detaljer från rättegångar?
Min slutsats kring att vår lokala medier förvandlats till en lokal variant av Kriminaljournalen är att arbetsledningen är dålig eller saknas helt.
Ralph Rentzsch
//
Vill du prenumerera på Jämtlands tidning, en tidning med lokala nyheter, lokala ägare och en ansvarig utgivare och ledarskribent som är brutalt uppriktig ring 072-5506601 eller klicka här