AB Jämtlands Tidning har fått 145 162 kr i bidrag till en särskild ungdomssatsning från Presstödsnämnden myndigheten för press, radio och tv.
Bidraget avser en förstudie om ung medborgarjournalistik där tidningen ska söka samarbeten, prova ut metoder, utrustning och en digital plattform för medborgarjournalistik. Jämtlands Tidning riktar sig idag främst till vuxna och tidningen vill förbättra dialogen med unga kring frågor som berör dem, samt förmedla deras perspektiv i frågor som är viktiga för lokalsamhället. Målgruppen för förstudien är unga i åldern 8–19. Totala kostnaden för förstudien som ska genomföras under April-Juni 2017 är 193 550 kr.
Ralph Rentzsch, Chefredaktör för Jämtlands-Tidning kommenterar beslutet. – Det är av vikt för demokratin att vi hittar vägar även för våra yngsta att tillgodogöra sig sann information via lokala medier. Det är avgörande för hela samhället att unga blir delaktiga i den lokala nyhetsförmedlingen.
Förstudien kommer att ske i samarbete med skolor i länet.
Ytterligare frågor Camilla Olsson 070-5838280