–SCA lyckades med sitt smarta PR-trick
ÖVERAMMER (JT). I dagarna är det 50 år sedan som kungen, då kronprins, var i Överammer och planterade SCA:s 200 miljonte skogsplanta. Ingemar Karlsson, som var med vid planteringen, har letat
reda på Kronprinstallen och berättar här den sällsamma historien.
Få näringar har under så kort tid genomgått så genomgripande förändringar som skogsbruket. På mindre än tio år förändrades det tidigare utpräglat personalintensiva skogsarbetet, för att under mitten av 1960-talet vara till stora delar helmekaniserat. I bräschen gick de stora skogsbolagen som hade ekonomiska muskler att praktiskt prova nya mekaniseringslösningar.
I mekaniseringens kölvatten följde att de avverkade ytorna snabbt blev avsevärt fler och större. För att återbeskoga arealerna krävdes kraftigt ökad plantering. Redan år 1966 konstaterade SCA att man under året skulle passera 200 miljoner satta skogsplant, vilket naturligtvis måste uppmärksammas.
Samma år gjorde SCA en av de första större avverkningarna där hela den då hypermoderna mekaniseringskedjan med helstamslunning och stationär kvistningsmaskin tillämpades. Traktavverkningen, för en sådan var det, gjordes i närheten av byn Överammer i östjämtland. Hit bjöds kronprinsen, officiellt för att studera modernt skogsbruk. Att man valt att förlägga den högmekaniserade avverkningen till Jämtland var inte en ren händelse. Nej, det var ett smart PR-trick som utnyttjades av både SCA och Kungl. hovet då kronprinsen var hertig av landskapet och gärna reste dit.
En som deltog vid det celebra besöket var Ingemar Karlsson. Vid den här tiden SCA-anställd och bosatt i Överammer.
–Avverkningen var strategiskt vald. Den var lättillgänglig då den gjordes i anslutning till en allmän väg.
Beståndet som avverkades var blandat. Arbetet gick till så att först var det tre till fyra huggare som fällde för Timberjacken. En av huggarna, Hjalmar Westman, en riktig humorist och spjuver, räckte motorsågen till kronprinsen. Men han fick bara lägga handen på handtaget, inte ta sågen, fast han så gärna ville. Det sade någon ifrån, minns jag. Förmodligen var det en säkerhetsansvarig.
–Istället blev det så att Kronprinsen fortsatte att titta på Timberjacken som drog fram dom avverkade
helstammarna med kvist och allt till kvistningsmaskinen Skruven som stod på en plan några hundra meter bort. Namnet var passande då trädstammarna under kvistningsprocessen liksom skruvades igenom den enorma maskinen. Kvisthögarna i omgivningarna var gigantiska och imponerade på kronprinsen, minns Ingemar Karlsson.
Som sista punkt på programmet skulle den uppmärksammade besökaren sätta SCA:s 200 miljonte skogsplanta som levererats från den egna plantskolan i Lögdö.
–Att plantera på det nyss avverkade området var ju lika ovanligt då som idag, påpekar Ingemar Karlsson. Men SCA gjorde ett undantag. Att bolagets 200 miljonte plant sattes av landets blivande kung var av stort PR-värde.
–Man hade gjort i ordning ett litet område. Och där, till ackompanjemang av smattrande kameror, satte
Kronprinsen skogsplantan, en liten tall med bar rot. Jag stod alldeles intill och tittade på när han hackade en ruta och satte ner plantan i jorden. Och idag, 50 år senare, är det just det trädet man kallar Kronprinstallen.
TEXT OCH FOTO PER ERICSSON ARKIVBILDER KUNGL. HOVET SAMT SCA