Medieakademins maktbarometer har utsett årets makthavare på sociala medier 2018.
Det blev Jocke och Jonna.
Makthavare?
Maktbarometern är tänkt att ge en bild av vilka aktörer på sociala medier som har störst genomslag.
Japp!
Det här bekräftar bara min tes att de sociala medierna är den nya tidens dumstrut.
Vad sociala medier har tillfört vårt samhälle är ett otroligt fördummande av det offentliga samtalet.
Att Jocke och Jonna får pris (igen) och utses till makthavare? Över vad?
Är bara ett mycket precist tecken på att vårt samhälle havererat och att vi för första gången i mänsklighetens historia faktiskt har en situation där dumhet belönas.
Där den som tidigare i bästa fall varit bygdens lustigkurre och i sämsta fall byfåne nu blir en makthavare på sociala medier.
Man blir kändis. Inte för att man kan något. Tillför något. gjort något utan för att man är!
Och vad är man då?
På sociala medier…………
Viral…….
Trevlig Helg!