Lyssnar på P4 Radio Jämtland. Det framstår allt mer som en journalistisk arbetsplats helt utan ledning.
Är det ingen av cheferna som lyssnar på vad som sänds?
Igår påannonserades intervju med Elisabeth LIndholm på Strömsunds kommun. Hon deltog i den informationsdag som Center för våldsbejakande extremism anordnat och bjudit in 41 svenska kommuner till.

En kunskapsdag om IS återvändare.
Varför kommunen som enda i länet bjudits in är väl oklart men har säkert att göra med det faktum att en fd Strömsundsbo med uzbekisk härkomst dömts för förberedelse till terrorbrott?

Påannonsen i vår lokala Public Servicekanal var, Strömsund är en av de kommuner som nu tvingas ta emot IS återvändare!

Detta upprepades flera gånger. Att vår numera skattefinansierade radio sprider rena felaktigheter är naturligtvis ohållbart.

Ingen kommun kommer att tvingas ta emot IS återvändare.

Kunskapsdagen handlade om hur kommunerna ska arbeta OM någon IS återvändare och deras familjer kommer.

Nu har ju ingen vad man vet åkt till Syrien för att ansluta sig till IS från Strömsund. Och då kan ingen heller återvända!

När P4 Jämtland ska beskriva vad, hur och varför i den här frågan klarar man helt enkelt inte av det!

Med den mängd personal man har och den budget man har borde stationens bevakning vara oerhört mycket bättre än idag.

Istället för att som nu inte allt för sällan tangera fake news.

Noterar att Albanien, detta rika föregångsland i Europa utan större problem nu tagit hem över 100 albanska barn till IS krigare!