Regionen ska spara. Då måste verksamheter kapas bort helt om man ska få någon effekt. Eller också tänker man i nya banor!?
I samtliga länets kommuner behöver man spara. Här kommer yxan som vanligt att gå över skolor och dagis. Det som är lättast att lägga ned.
Men med tanke på att samtliga kommuner också är den största arbetsgivaren i egna kommunen kommer vi säkert också att se ordentliga nedskärningar i personalstyrkorna.
Men var yxan går märker vi snart.
För något tänkande utanför boxen riskerar vi knappast se…………