Noterar att det är ett stort engagemang i Strömsund mot att ta emot IS återvändare.
Tusentals har skrivit på listor och i maj planeras en demonstration.
Det är bra när folk engagerar sig.
Problemet är väl att eftersom inga IS krigare vad jag vet har utgått från Strömsund så kommer inga heller att återvända hem till kommunen.
Det hela verkar emanera ifrån att kommunen bjudits in av Center för våldsbejakande extremism för en informationsdag den 24 april. En kunskapsdag om IS återvändare.
Varför kommunen som enda i länet bjudits in är väl oklart men har säkert att göra med det faktum att en fd Strömsundsbo med uzbekisk härkomst dömts för förberedelse till terrorbrott.
Gärna engagemang men då kanske i något mer solitt?
Tror det finns massor av mer handfasta aktuella frågor att kasta sig över i Strömsund. Skolnedläggningar, dagisstängningar och stängande av äldreboenden till exempel!