STUGUN BRYNJEGÅRD (JT) Mattor har präglat en stor del av Morteza Golestanis liv. Född i Afganistan och delvis uppväxt i Pakistan tvingades han till barnarbete.
– Det var arbete i företag, inrutat, sträng diciplin, inget eget skapande.
De små inkomsterna behövdes till familjens försörjning men till priset av en förstörd eller förlorad barndom.
När han kom till Sverige och Ragunda för drygt tre år sedan var han alltså skicklig på att knyta mattor. Nu fick han också lära sig den svenska vävtekniken. Detta ledde till att han uppfann en blandteknik där han både knyter och väver!
Han har själv tillverkat vävramar och verktyg men nu har han också tillgång till en bra traditionell vävstol!
– Det finns frihet i Sverige, nu kan jag skapa egna mönster och bestämma färger.
Den första mattan i Sverige vävdes av garn.
– Jag insåg att det blev för dyrt.
I Jämtland har mattor alltid vävts av ”mattrasor”, sönderklippta textilier i remsor. Det har också blivit Mortezas teknik.
Morteza har rönt uppmärksamhet! Han har varit omskriven i diverse branschtidningar och han har haft utställningar i både Göteborg och Östersund.
– Några mattor har jag gett bort, andra har jag sålt. Jag vill gärna göra stora mattor och ställa ut. Det är ett mål.
Att väva/knyta mattor är ett tidsödande arbete. Om det tar en eller flera månader att skapa ett konstverk kan det vara svårt att få betalt för nerlagd tid?
Mortezas konstnärsskap omfattar mer än mattor. Han virkar och skulpterar i trä. Han har öga för vad som är möjligt, en kvarlämnad träbit på skogshygget kan, med lätt hand, utan att förgripa sig på träbiten, bli en fågel.
Trots friheten att skapa finns det orosmoln. Den riktiga tryggheten saknas!
– Efter tre år har jag ännu inte fått några som helst besked. Jag vet alltså inte om jag får stanna.
Kalle Berglund
bild/
Morteza skapade en egen blandteknik där mattorna både vävs och knyts.