Som Stones sjunger……..
Om en dryg månad har Jämtlands Tidning funnits i fyra år.
Det ska vi fira då.
Vi har gjort en remarkabel resa med tidningen som hela tiden ökat sedan starten.
Vi är den enda tidningen i länet som ökar och det ska vi fortsätta med.
För om jag får några år till på mig ska vi bli störst i länet.
Och sexdagarstidning.
Tid och hårt arbete, är allt som behövs!