KAXÅS (JT) Förskolan i Kaxås har blivit ett hunddagis utan att alla föräldrar blivit informerade. Ingen riskanalys har gjorts och de två hundarna har dessutom befunnit sig i personalrummet och varit lösa på förskolegården tillsammans med barnen.
Det är en rätt liten förskolegård som barnen på Kaxås förskola har att leka på. Ett område på sidan av förskolan är avstängd med en grind eftersom det är svårt att övervaka barnen där. Sedan snön kom har en personal på förskolan fått godkänt av chefen att ha sina två hundar där. Flera föräldrar som JT pratat med vittnar om att de inte blivit informerade om att hundarna ska vara på förskolan.
– Jag har hört att personalen sagt till barnen att inte gå för nära stängslet eftersom hunden kunde bitas, säger en förälder.
Helt klart är dock att ingen förälder fått information om att hundarna skulle vara ute med barnen på gården.
– Vi har inte fått någon förfrågan om detta med hundarna utan det är barnen som har berättat, säger en annan förälder.
En förälder menar att hur snälla än hundarna må vara så blir det en väldigt speciell situation att släppa ut dem bland ett tjugotal förskolebarn.
Jhenny Larsson bor granne med förskolan och har två barn inskrivna där.
– Vi har hundar själva och jag vet vem som tar mest skada om något händer. Hundarna på förskolan är stora, tunga och tuffa hundar, säger hon.
Under ett utvecklingssamtal i februari som hölls i personalutrymmet var båda hundarna där inne och den ena hunden morrade åt Jhennys sambo.
– Vi fick höra att den hunden var osäker gentemot män. Det var när andra föräldrar började kolla detta med försäkringar och vad som gällde med hundarna, som det inte längre kändes okej. Ingen kan ju garantera att inget händer, säger Jhenny Larsson.
Hon och hennes sambo har sett hundarna springa fritt bland barnen på förskolegården många gånger och under en längre tid.
– Det känns inte okej, säger hon.
Skolledare, Ingrid Jonasson, säger att situationen är löst.
– Hundarna ska inte befinna sig i barngruppen längre, de ska inte vara i kontakt med varandra. Jag har bara godkänt att hundarna får vara i hundgården.
Någon information till föräldrarna har inte Ingrid Jonasson gett, utan det ska hundägaren ha gjort själv.
• Hundarna har befunnit sig i personalrummet, varit med på en skogsutflykt i november förra året och ute bland barnen på gården, hur ser du på det?
– Jag har inte godkänt att hundarna får vara i personalrummet. Jag ser allvarligt på om hundarna varit ute på gården med barnen. Jag blir oroad över det här, säger Ingrid Jonasson.
Hundägaren menar att hen visst fått lov av Ingrid Jonasson att ha hundarna i personalrummet när det varit kallt ute. Någon riskanalys har Ingrid Jonasson heller inte gjort.
– Det behövs ingen eftersom det inte ska finnas möjlighet till den kontakten mellan barn och hundar.
• Men för att rasta hundarna måste hundägaren gå genom förskolegården?
– Det här är inte ett kommunalt uppdrag, ingen kommunal verksamhet, det här är en privat grej, säger hon.
Därför tycker hon inte att man behöver blanda in allergi-frågan i detta.
– Grannen till förskolan har också hundar, jag anser att detta är samma sak. Det här är utanför kommunens verksamhet och skulle något ske är det hundägarens ansvar, menar Ingrid Jonasson.
En förälder tycker det är oroväckande att inte ansvarig har bättre koll på verksamheten och hen är också kritisk till att ingen information kommit från ansvarig om att kommunens försäkringar inte gäller vid en eventuell skada.
– Dessutom är balkongen som går ut mot det som nu blivit en hundgård, en nödutgång för förskolan, vilket känns så där, säger föräldern.
Det finns forskning som visar hur betydande det kan vara att ha djur på en förskola, men då sker det med en utbildad hundförare och certifierad hund. Läshundar har varit ett framgångsrikt sätt med barn som haft svårt med läsinlärning, hundarna har då haft en lugnande inverkan. Arbetsmiljöverket anser att arbetsmiljölagstiftningens regler om att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetet är tillämpliga eftersom en hunds närvaro kan medföra fysisk och psykisk ohälsa för allergiker och hundrädda. Astma- och Allergiförbundet grundpolicy är att pälsdjur inte ska förekomma inom förskolan.
Jannike Hillding, (M), barn och utbildningsnämndens ordförande, är inte imponerad av situationen på Kaxås förskola:
– Det här är oacceptabelt inom många aspekter, bland annat kring allergi och att ha hundar i barns närvaro, även om hundar bara leker kan det bli så fel tillsammans med barn. Barnen ska kunna komma till personalrummet om de behöver det. Hur skulle det se ut om alla kommunanställda gjorde så här? säger hon.
SUSANNE KVARNLÖF