ÖSTERSUND(JT) Nu slår en fd pilot vid AIS Airlines larm. Trots att det kan finnas tekniska brister eller att vädret är för dåligt så lyfter plan från både Frösön och Sveg.
– Fortsätter det så här så kommer det att hända en olycka. Det är bara en tidsfråga, säger piloten Terje Langsaeter.
Efter 44 år som flygkapten och med över 17 000 timmar i luften har nu Terje Langsaeter slutat med reguljärflygningar. Nu är det bara enstaka privatflygningar hemma i Norge som gäller.
Efter de två sista åren som ”frilanspilot” i det holländska bolaget AIS Airlines sitter han nu och skriver en orosanmälan till Transportstyrelsen och till holländska myndigheter. Där kommer han med svidande kritik.
– Det här holländska bolaget trafikerar bland annat Östersund-Umeå och det är saker som jag måste berätta. Om man sammanfattar min anmälan så går den ut på att piloter pressas att flyga, säger Terje Langsaeter.
De piloter som flyger har inte fått någon ersättning om det skulle bli dåligt väder eller om det skulle vara tekniska brister på flygplanet. Däremot kan de välja att flyga ändå.
– När det är gränsfall om det är för dåligt väder eller inte så kan man välja att vara kvar i Östersund och få noll kronor eller flyga och få 325 euro. Har du lite dåligt med ekonomin så flyger du om det är ett gränsfall.
Han berättar också att flygen från AIS Airlines kan vara i trafik även om det finns tekniska fel på dem.
– Det fungerar så i AIS Airlines att du inte får skriva in tekniska fel i loggboken. Det ska man åtgärda senare i Borlänge där bolaget har sina mekaniker. Så helt krasst kan jag sätta mig i ett plan på flygplatsen i Sveg eller i Östersund och flyga med ett plan som har brister. Det kan också vara så att piloten vet om att det finns må brister. Men för att undvika att det ska bli noll kronor i lön så flyger man ändå. Detsamma gäller om man är sjuk och inte känner att man kan flyga. Då blir det också noll kronor om man inte flyger. Du kanske förstår vad jag menar med att piloter känner sig tvingade att flyga. Nu har jag hört att de beslutat att ersätta piloten med 100 euro. Men skillnaden är fortfarande för stor så de pressas ändå till att flyga ändå.
Har du själv varit med om någon incident?
– Ja, det var en morgon i Östersund. Jag såg att det fanns ett läckage och att det var något fel på huvudhjulets ben. Jag sa att jag vägrade sätta mig och flyga det planet. I stället fick jag stanna i Östersund med två dagars löneavdrag.
Men du hade kunnat flyga planet om du ville?
– Ja, självklart. Men då hade jag satt min egen och alla passagerares säkerhet på spel. Det handlar om 40 år gamla plan.
Vad säger du om situationen?
– Den är ohållbar. Det går inte att pressa piloter att flyga. Någon måste förstå att det är fel då det inte finns ett enda tekniskt fel i någon loggbok. Det måste vara det enda flygbolag i världen som inte har några problem i så fall. Men piloterna blir skrämda till tystnad så du kan glömma att någon berättar. Att jag kan berätta är för att jag nu lämnat bolaget. Det är min skyldighet att rapportera till Transportstyrelsen om det här innan olyckan händer.
Är det otryggt att åka mellan Östersund och Umeå?
– Jag vet inte om jag ska kalla det otryggt. Men jag skulle inte sätta mina barn i det flyget.
Jämtlands tidning har varit i kontakt med det kritiserade bolaget som förklarar läget.
– Varje pilot på AIS har möjlighet att välja mellan ett arbetskontrakt som innehåller full täckning vid sjukdom med mera. Vi har också ett timbaserat kontrakt där piloterna fakturerar själva för sitt jobb. Det är fritt val vilket kontrakt man vill använda.
Speciellt piloter från utlandet väljer det senare alternativet på grund av bland annat skatter och att det ger en högre lön. Vi erbjuder dessa piloter 100 euro om en flygning blir försenad av till exempel tekniska problem, säger Nicole Sheffer på AIS Airlines.
Vad säger du om påståendet att piloterna inte får skriva in tekniska fel i loggboken?
– Vi på AIS och alla piloter som anställs av oss, genom något kontrakt, är skyldiga enligt lag och europeiska luftfartsbestämmelser att rapportera tekniska problem och även logga dem. När tekniska problem gör planet osäkert att flyga är kaptenen skyldig att avbryta flygningen tills vi har löst problemet. Det går aldrig att förhandla om säkerhet. Vi vet inte varför din källa kommer med felaktiga fakta, men vi tackar dig för att du kontrollerar sanningen.
När Terje Langsaeter får se AIS Airlines svar säger han:
– Det var precis det svar som jag hade förväntat mig. Det här är ingenting som man får prata om inom bolaget.
TEXT & BILD
Patrick Sjöö