Listad som jag är på Hallens hälsocentral ringer jag dit för en tid. Ingen läkare denna vecka!
Du får ringa Järpen………..hälsocentralen som ligger sju mil bort
Ringa till hälsocentralen Myrviken kommer inte på fråga trots att det bara är sju kilometer dit.
Blir akuten istället!