Idag kom upplagesiffrorna från Tidningsstatistik.
Knappast någon glad läsning för landets tidningsföretag.
Och absolut inte för våra konkurrenter.
Länstidningen tappade 6,3 procent, Östersunds-Posten 2,3 procent, Tidningen Härjedalen 9,4 procent.
Jämtlands Tidning ökade sin upplaga med 12,9 procent.
Det ser jag som att vår satsning på ren lokal journalistik är det som läsarna efterfrågar.
Och vi ska satsa ännu mer. I planerna ligger att upprätta rena fysiska lokalredaktioner i länets alla kommuner.
Som länets enda lokala tidningsföretag med lokala ägare satsar vi på och för länet!
I år kommer vi att gå över till ökad digital publicering. Ni ska få möjlighet att få JT digitalt.
En digital satsning som sker utan att snegla åt andra håll.
Trevlig Helg