Och ute känns det mer som slutet av Mars och början av April än månadsskiftet Februari-Mars.
Det har varit en rekordvarm Februari i Sverige och värmerekorden för månaden har slagits på löpande band.
Är vintern slut redan?