Elpriset har ökat över 60 procent på kort tid. Ingen överraskning.
Vi förbrukar allt mer el. Datorer, mobiler, kyl och värmesystem och inte minst elbilar och elcyklar.
Dessutom, det nya i vårt liv är ju streamingtjänster i TV, på platta eller mobil.
Och det kräver jättelika serverhallar som förbrukar el i paritet med aluminiumsmältverk
Vi kommer att behöva många fler vindkraftverk för att hålla elproduktionen uppe men räkna med elpris på en krona kW inom inte allt för lång framtid.