Om uppgifterna stämmer att krisande Mittmedia köptes för 50 miljoner varav 30 miljoner avsåg koncernens aktier i Tidningarnas Telegrambyrå och resterande 20 för tryckerifastigheterna.

Stämmer det är det oroväckande. I så fall finns det pengar för Bonniers att tjäna på att helt enkelt slakta ut bolaget.

https://www.medievarlden.se/diskussion/2019/02/bonniers-imperiebygge-kan-odelagga-dagspressen/