Sedan länge har jag gett upp att tro att bilister i länet har blinkers. I alla fall används de inte. Tecknen på att någon ska svänga är att de lägger sig mitt i vägen, bromsar in och sedan svänger………
De senaste dagarna har jag råkat ut för en annan variant som jag skulle kunna vara utan. Man blinkar åt vänster och svänger sedan höger. I ena fallet var det tur det fanns en tom trottoar jag kunde ta upp på.
För övrigt kör många som om de dragit ned dumstruten ända ned till halsen utan hål för ögonen.