Jag är helt i fas med tiden……..gårdagens Ralph satt som en smäck när Ekot kunde berätta att tusentals system i Sverige som styr värme, vatten, avlopp och andra vitala samhällsfunktioner lätt kunde hackas eller till och med fanns tillgängliga helt utan lösenord eller annat skydd.
Det är med andra ord ganska dålig säkerhet.
Återigen, vi har byggt ett samhälle som är extremt sårbart för både attacker och för rena olyckor.
Själv sitter jag och letar et glas till fotogenlampan, på Internet.
Analog backup, javisst.
Ralph Rentzsch