Idag har vi i JT en artikel om regionen. Där anger vi att årets underskott kommer att ligga på 170 miljoner. Men att man redan budgeterat för 205 miljoner i underskott nästa år.
Det intressanta med den artikeln är att en av våra journalister under flera dagar kontaktade regionråden, med frågan…….har underskottet ökat i år.
Och för nästa år har ni redan budgeterat för 205 miljoner i underskott?
Ann-Marie Johansson svarade att hon inte visste för hon hade varit sjuk. Vid kontakt med tjänstemännen bollade man frågan runt tills bollen hamnade hos planeringschefen Ingela Jönsson som bekräftade att årets underskott skulle ligga på ungefär det budgeterade 170 miljoner.
Det var i onsdags!
I går torsdag går regionen ut med ett pressmeddelande att årets underskott är 50 miljoner högre och att man nu slår till bromsarna för alla utgifter under resten av året.
Det betyder antingen att politiker och tjänstemän på Regionen inte har en aning och därför inte kunde svara i onsdags…….och att man kanske efter att vi ställt frågan började räkna????
Eller att man helt enkelt ljög JT:s reporter rakt upp i ansiktet.
I vilket fall som helst så är det väl så att länsbornas tålamod måste vara förbrukat.
Det går inte att ha en politisk ledning som helt klart inte har en enda aning om vad de sysslar med.
Det är faktiskt allas vår sjukvård i hela vårt län som år efter år vansköts ekonomiskt. Och det är du och jag som skattebetalare som i slutänden ska skjuta till pengarna som fattas.
Tillsätt en kriskommission i länet, med politiker som har en bakgrund av att våga fatta beslut, även obekväma sådana (och som kan räkna) bjud in ledande företagare i länet och låt denna kriskommission gå igenom verksamheten.
Nu får det vara slutlekt med att regionen ska styras av obegåvade politruker vars enda kvalifikation är att de nött sammanträdesbänkarna allt för många år!
Trevlig Helg
Ralph Rentzsch