Senaste veckorna har medierna i landet övervämmats av avslöjanden där än den ene, än den andra trätt fram och pekat ut journalister, programledare, artister för att de begått olagligheter eller i alla fall uppträtt på ett klandervärt sätt.

Jag tänkter överhuvudtaget inte ge mig in i själva sakfrågan.

Som ansvarig utgivare för Jämtlands Tidning konstaterar jag bara att jag aldrig utifrån det underlag jag har sett skulle ha pubicerat namn på de utpekade.

Att vissa medier gjort det är beklagligt.

Oavsett vad saken gäller kan man inte hänga ut människor för att någon/några riktar anklagelser.

Det blir en häxjakt.

Vi har ett rättsväsende och polis som hanterar frågor där brott begåtts. Låt dem utreda, väcka åtal och kommer det sedan en dom där det finns ett allmänintresse att publicera namn, inga problem!

Men vi kan inte ha ett samhälle där medier börjar hänga ut människor för att någon säger si eller så, dessutom människor som i många fall gör det anonymt!?

Nu handlar det om en behjärtansvärd fråga, ett viktigt samhällsproblem. Men då är det mediernas sak att belysa det på annat sätt än som skett.

Namnpublicering ska användas sparsamt, inte första hand för att skydda den utpekade. Utan för att skydda den familj hen har.

Hur mår idag fruar, sambor och barn till de utpekade?

Medierna ska inte fungera som åklagare, domstol och lynchmobb!

Det finns det gott om internettroll som klarar av!

Vi ska redovisa fakta. Vi har polis och domstolar som sköter resten. Låt dem göra det.

Allt annat blir väldigt fel.

Ralph Rentzsch