Han fastslog nämligen att upprepar man en lögn nog många gånger blir den en sanning.
Nu på onsdag ska jag med intresse besöka den av Östersunds kommun arrangerade företagsfrukosten i Rådhuset kl 7 på morgonen.
Dagens värd är Mittmedia…….och dagens tema är………håll i er nu!!!!
Östersunds-Posten växer, vad ligger bakom framgången!
Ja, vem vill missa denna goda karamell i självförnekelse och siffertwist.
Jag utgår ifrån att själva kärnan i Göbblandet är det faktum att ÖP som årligen tappar 2-3000 prenumeranter på papperstidningen på första gången på åratal ser en ökning.
Man har nämligen ökat antalet digitala prenumeranter från knappt några till dubbelt så många……..
Nu fattas det bara ca 20 000 digitala prenumeranter till för att gå ihop………
Jag önskar naturligtvis kollegorna på ÖP lycka till.
Under tiden kan jag bara konstatera att Jämtlands Tidning är en av de snabbast växande tidningarna i Sverige och den enda som växer i länet.
Och det bygger inte på önsketänkande utan stadiga klara siffror från Tidningsstatistik.
Ralph Rentzsch