I helgen har moderaterna haft riksstämma………..och deras stora lösning på landets problem är en lag mot tiggeri…..
Det är roande att se hur landets båda stora partier lägger tid på pseudoförbud…..saker som blåses upp men som egentligen inte är av någon vikt alls……
Hos moderaterna tiggeriförbud, hos socialdemokraterna är det vinster i välfärden…….
Klart samhället inte utvecklas i positiv riktning när det politiska fokuset är inriktat på lättköpta tramsgrejer som ordnar lite lättköpta politiska poäng.
Nu är det dags att ta tag i problemen i samhället…….och det måste ske genom ett intensivt arbete där myndigheter, organisationer och alla medborgare mobiliseras.
Landets problemområden där samhället tappat kontrollen, dåliga skolor, bristande sjukvård, samhällsklyftor…….nej det går inte lagstifta bort!
Ralph Rentzsch