Hör några av Östersunds kommunpolitiker i allas vår lokalradio…..dom tycker att man ska sätta upp kameraövervakning på utsatta platser i Östersund.

Utsatta platser i Östersund?  Är det busstorget? Gågatan fredag och lördagkvällar?

När ska förändringar i samhället handla om att arbeta för att människor ska ändra sina beteenden?

Det är väl där inte minst genom uppfortran av våra barn som vi ändrar samhället

Istället för att hela tiden skrika på mer teknisk övervakning?

De engelska städerna tillhör världens kameratätaste områden…………och där har man ju inga våldtäkter, mord, slagsmål eller bråk sedan man införde massiv kameraövervakning.

Jaså………är det samma som före?  Men det är enklare att få fast de som gjort något………

Men som politiker och samhällsbyggare ska väl ändå fokus vara att arbeta för att förhindra brott……inte bara skicka upp teknik så det blir lättare att få folk dömda?

Det fanns ju en tid utan teknik……….då såg poliser till fots till att förhindra brottslighet på gatorna!

Kanske en ide att damma av?

Ralph Rentzsch