Förra veckan kom mark och Miljödomstolens dom kring Curt Jonson i Ede utanför Strömsunds minikraftverk.
Ett kraftverk som försett gården med elektricitet i över 80 år.
I domen tog domstolen inte ställning i själva frågan utan konstaterade att Curt var fel part att ålägga rivning av kraftverket. Då ägaren ansågs vara vägföreningen.
Nu kommer signal från Länsstyrelsen om att man tänker dra ärendet igen. Nu riktat mot vägföreningen.
Lyckas man blir resultatet att Curts fastighet blir utan el.
Det finns ett talesätt om att sila mygg och svälja kameler.
När det gäller miljöfrågor i vårt län torde det finnas mycket, mycket angelägnare frågor för de som jag förstår allt för få tjänstemännen på Länsstyrelsen att ta itu med.
Kanske dags att Landshövdingen som myndighetschef styr upp verksamheten?
Speciellt om den framstår som kontraproduktiv?