Noterade hur en av våra stora kvällstidningar drog på i rubriken när en polis blev attackerad med kniv vid Medborgarplatsen i Stockholm.
Polis beskuren vid Medborgarplatsen……….nu var det ju vid Björns trädgård men något äppelträd var det ju inte frågan om.
Språkbehandlingen överhuvud, är faktiskt under all kritik i våra medier. Språket är en kod. För att alla ska förstå koden så har vi fastslagit vissa regler.
Nu tycker väl en och annan att vad är han för språkpurist, huvudsaken är väl att man förstår vad som menas………
Precis, och det är där problemet uppstår när alla kanske inte tolkar det skrivna, sagda som det var menat eftersom skribenten egentligen skrivit något annat!
Jämför med matematik, där är koden väldigt strikt.
Ralph Rentzsch