Hela tiden.
I det ingår naturligtvis att analysera vad som hänt om det blir fel och hur man ska undvika att upprepa det.
Jag ska inte avhålla mig från att nämna Postnord igen. Ett resultat av deras ointresse att ta tag i reklamationer blir naturligtvis att de inte kan ha en aning om varför det blev fel och hur man ska förhindra det igen.
Nu rev man de fakturor som vi bestred! Och vare sig vi eller dom vet då varför ingen tidning alls kom ut då.
Men, om man är ett statligt företag kan man väl sticka huvudet i sanden och låtsas som om inget hänt!
Själva jobbar vi hårt på att försöka bli bättre och bättre.
Därför att våra läsare och annonsörer alltid är prio ett!
Ralph Rentzsch