Jämtlands tidning kommer ut på fredag, om Postnords ditribution fungerar.
Man har hävt spärren och kommer att distribuera tidningen. Man har dessutom rivit de fakturor vi tvistat om.
Bara för att klargöra, vi har betalt alla fakturor även de där ett stort antal prenumeranter inte fått tidningen på utsatt dag.
De vi tvistade om var de där INGEN prenumerant fick tidningen.
Nu kommer vi inte att nöja oss med detta.
Vårt tålamod har nämligen nått vägs ände.
Postnord måste kunna klara av sin basverksamhet, det vill säga att leverera paket, brev och tidningar. I tid! Det gör man inte idag.

Här i länet har Postnord i princip monopolställning. När Postnord fallerar drabbas vi alla.

Man ska inte kunna agera som man gör idag, där vi kunder alltid har fel och Postnord aldrig kan ställas till ansvar.

Vi kommer därför att stämma Postnord inför domstol för att fastslå att Postnord har ett ansvar när man tecknar avtal om att faktiskt leverera den tjänst man åtagit sig.

Vi kommer också att gå vidare gentemot närings- och kulturministrarna samt Post- och Telestyrelsen.

För alla oss företagare och vanliga postkunder är det viktigt att Postnord för en gångs skull tvingas ta ansvar.

Vi är ett litet företag och därför ber vi er som kan och vill att bidra ekonomiskt till att driva denna fråga, skicka valfritt bidrag till vårt swish: 123 272 26 27

Vi kommer kontinuerligt att i JT redovisa hur det går.

Hjälp oss tvinga Postord att bry sig om kunden!

Ralph Rentzsch