Till Näringslivsminister Mikael Damberg, Kulturminister Alice Bah Kuhnke, Post & Telestyrelsen, Riksdagsledamöterna för Jämtlands Län samt länets nyhetsmedier.

 

Med rent maffialiknande metoder stoppar Postnord nu utgivningen av Jämtlands Tidning.

Postnord har sedan starten i maj 2015 distribuerat tidningen till våra prenumeranter. JT ska komma ut varje fredag, något som snällt sagt inte fungerat speciellt bra.

När tidningen startade misslyckades man helt med att dela ut tidningen under några veckor. Jämtlands Tidning bestred därför fakturorna. Samma sak hände med första numret av JT den 5 januari i år. Den fakturan bestreds också.

Vi har i otaliga mejl förklarat och beskrivit varför vi inte avser att betala fakturor för ett arbete som inte utförts. Denna kommunikation har i stort sett varit ensidig. Postnord har svarat att enligt deras regler har man agerat rätt och att det bara är att betala. Man har sedan skickat fakturorna till inkasso, där vi också har bestridit dem.

Vi har hela tiden varit väldigt klara med att vi tycker att Postnord, om de tycker vi har fel, ska ta fakturorna till domstol så att den får avgöra tvisten. Det har inte skett. Istället har Postnord, utan föregående varning eller dialog, stängt av oss som kund. Man meddelar nu att man inte kommer att dela ut våra tidningar.

Vi har hela tiden, i vår relation med Postnord, sett till att följa alla anvisningar om hur, när och var tidningarna ska skickas för att de, enligt Postnords anvisningar, ska kunna levereras på fredagar. Vi har också betalat alla fakturor utom just de vi tvistar om.

I en affärsrelation brukar seriösa företag som är kundorienterade hålla en dialog med kunden, inte minst med missnöjda kunder. Detta för att lösa problemet, hålla kunden nöjd och ha en fortsatt bra relation. Det gäller inte Postnord. Här har kunden alltid fel och ska betala, oavsett hur dåligt Postnord levererat tjänsten.

Kan tilläggas att det sammanlagda värdet av de fakturor vi bestrider är cirka 30 000 kronor. Under ett år betalar vi över en miljon kronor till Postnord för distribution!

Vi har, under de snart två och ett halvt år som Postnord delat ut tidningen, haft enorma problem i stort sett varje vecka med prenumeranter som, istället för på fredagen, fått tidningen på måndagen eller tisdagen. Eller, inte alltför sällan, inte alls!

Vi är en liten nyhetstidning med 3300 prenumeranter. Vi har en väldigt liten organisation. En och en halv tjänst arbetar med prenumerationer. En stor del av deras tid går åt till att kommunicera med våra prenumeranter som inte fått tidningen och förklara varför. Tyvärr, för Postnords del, så räcker det oftast med att nämna just Postnord för att kunden ska förstå problemet.

Vi har otaliga gånger varit i kontakt med Postnord kring detta. Alla dessa reklamationer möter man med mallade svarsmejl där man förklarar att man inget kan göra och ingen ersättning kan lämnas.

Att Postnord år efter år inte klarar att leverera de basala tjänster som är företagets uppgift beror naturligtvis på att företagets ledning inte klarar av sitt arbete.

Detta blir nu också ett politiskt ansvar, då företaget är statligt.

Under tiden kan vi bara konstatera att i en tvist över tre fakturor så väljer vår enda möjliga distributör, Postnord, att vägra leverera länets snabbast växande nyhetstidnings utgivning.

Då blir problemet större än företagets inkompetens, bristande kundbemötande och allmänna ointresse av att sköta sin basverksamhet.

Då övergår det till att bli en demokratifråga och en fråga om stoppad yttrandefrihet. I en tid när alla efterlyser mer lokala medier som bevakar närområdena stoppar statens företag just detta.

Det finns nu all anledning för ansvariga politiker att agera. Vi kan inte ha ett företag med distributionsmonopol i stora delar av Sverige som agerar som Postnord.

Jämtlands Tidning ska fortsätta att komma ut, på något sätt. Under tiden ber vi våra prenumeranter om tålamod. Vi, liksom de, sitter i en situation som vi inte kan påverka.

 

Ralph Rentzsch

Chefredaktör och ansvarig utgivare Jämtlands Tidning