I ett meddelande från Regionen säger man att man vill lägga ner Bussgods. Bussgods är en del av Länstrafiken.
Och har i åratal inte gått ihop.
Jag tycker att Regionen ska göra en sammanställning på verksamheter som kan läggas ned eller varför inte överlåtas till privata händer.
En privat ägare är kanske exakt vad Bussgods behöver för att gå med vinst?
Stora frågan är väl varför en Region som går med tresiffriga miljonbelopp i förlust varje år ska fortsätta driva diverse sidoaktiviteter som också går med förlust?
Har hade det väl funnits anledning för länge sedan att börja vidta åtgärder!
Ralph Rentzsch