En gång i tiden var sparbanken lokal, den bildades som lokala sparbanksföreningar för att tillvarata lokala företag och lokalbefolknings intressen.
Pengarna lånades ut lokalt och vinsterna investerades också lokalt.
Idag finns det ett fåtal små lokala sparbanker kvar i landet.
Men de flesta gick för många år sedan upp i SPARBANKEN….ni vet det som idag heter något så lokalt svenskt som SWEDBANK.
Swedbank av idag är närmast att beskriva som en parasit i den svenska samhällskroppen.
Den livnär sig på andra och försöker suga ut det mesta utan att lämna tillbaka något.
Igår klev jag in på huvudkontoret i länet, Swedbankkontoret vid Stortorget kl 10.14. Dvs fjorton minuter efter öppnande. Det i ett försök att utnyttja en av de få sk service som banken fortfarande erbjuder på detta kontor.
Jag ville sätta in pengar på mitt konto i automat.
Det finns två automater, en var för säkerhets skull trasig. Till den andra var det kö i tio minuter. När jag kommer fram så är automaten full, det går alltså inte sätta in sedlar.
Då vänder jag mig glatt till närvarande personal och säger att då får jag väl sätta in över disk.
Och får då svaret, ja då dröjer det tre månader innan du får det på kontot. Vi tar inte emot pengar här utan skickar iväg dem.
Vaaaaaa?
Hur skickar man pengarna för att det ska ta tre månader att få in dom på kontot?  Med mula över Himalaya?
Det är en skandal att inte ens Swedbanks kuvudkontor i länet kan erbjuda basal service till sina kunder.
Men, det ingår i planen att vi alla ska betala för att göra bankens jobb på Internet.
Och eftersom det inte går göra något på kontoren kan man lägga ned dem då det inte kommer kunder dit!
Nu är jag av den uppfattningen att banker är en typ av företag som också har ett samhällsansvar. Och ett socialt ansvar gentemot sina kunder.
Just det, ungefär som det var tänkt en gång i tiden.
Därför lovar jag att framöver i JT ska vi granska varje steg som tas av Swedbank för att försämra den lokala servicen i vårt län.
Trevlig Helg
Ralph Rentzsch
PS…….nu tar jag en veckas semester!
Tillbaka den 14 augusti!