En liten felräkning på 77 miljoner gör att det blir ett extra Regionfullmäktige inom några veckor.
Tja, efter att ha tagit del av Regionens görande och låtande under årens lopp så har vi väl alla förstått att just matte kanske inte är paradgrenen?
Jag tittar i min kristallkula och ser hur den politiska majoriteten skiftar efter nästa års val.
Väljarna vill nämligen inte ha ytterligare en period med Uitto, Johansson och Sivertsson.
Just, nu är en stötesten nybyggnad av sjukhusköket. En investering på nästan 80 miljoner.
Lägg ut matleveranserna på entreprenad i stället.
Det finns privata entreprenörer dessutom inom synhåll från sjukhuset som skulle kunna leverera mat.
Sittande vid ringside ser jag som företagare massor med möjligheter att spara pengar för Regionen.
Det kan de styrande politikerna också, men då måste de politiska skygglapparna bort!
Och så kanske en mattekurs?
Ralph Rentzsch