Två ekonomer från SKL, Sveriges kommuner och Landsting har gått igenom Regionens ekonomi.
Deras slutsats är att den är i ännu sämre skick än vad man befarat.
Fortsätter det som nu kan underskottet vara 400 miljoner per år om sex år.
Man konstaterar också att Styrningen och ledningen av Regionen visar allvarliga brister och att det finns ett glapp mellan politikerna, tjänstemännen och personalen ute i verkssamheten.
Och vad säger då regionrådet Ann-Marie Johansson om detta?
Vi borde ha tagit extern hjälp långt tidigare……………
Några djupare funderingar eller insikt om den roll hon själv spelat verkar inte ha uppkommit?
Som företagare ska jag sätta fingret direkt på den ömma punkten.
Vad händer idag med den avdelning som har en budget på 6 miljoner och som bara förbrukar 5.5?
Klapp på axeln? Nej, nej…..bra….då sätter vi budget 5.5 miljoner nästa år.
Låt oss nu leka med tanken att avdelningen istället förbrukade 7 miljoner, alltså en miljon mer än budgeterat?
Då får man antagligen budgeten höjd för man klarade sig inte på den anslagna……..
Gör ett bonussystem, alla enskilda och avdelningar som kommer på sätt att spara pengar belönas för detta med bonusutbetalningar.
Jag är övertygad om att inom något år har en stor del av det som faktiskt går att spara på har just sparats på…………
Men det förutsätter ju att det vården och Regionen drivs med något sorts intresse!
I dag styrs Regionen av ett gäng misslyckade politiker vars partier tycker att vi alla boende i Regionen ska vara med och betala för att gamla sammanträdesrövar ska ha en välavlönad post!
Glad Midsommar, ta med paraply!
Ralph Rentzsch