Såg en ledare igår i LT.
Ledarskribent Erik Löfgren hade hetsat upp sig över något som artisten Richard Herrey skrivit….
Och skriver då som en fundering…..Vän av ordning skulle vilja fråga hur välskött Herreys bolag är, om han tvingas arbete 70 timmar i veckan- och frågan väcks också vad han gör på sin arbetstid……….
Välkommen i verkligheten Erik!
Enmansföretagaren har samma regelverk som IKEA och HM att ta hänsyn till.
Där har man ekonomiavdelningar som sköter allt pappersjobb emot myndigheter.
Enmansföretagaren, ska inte bara dra in pengar till verksamheten utan också sköta allt pappersjobb.
Något problem att komma upp i 70 timmarsvecka tror jag inte att småföretagare har.
Själv jobbar jag 10-12 timmar om dagen.
En nyligen gjord undersökning visade också att sex av tio småföretagare i länet intecknat huset eller på annat sätt satt sig i personlig skuld för att få pengar till att utveckla verksamheten i sitt företag.
Att småföretagare jobbar 70-80 timmar i veckan är inget ovanligt.
Villkoren som många småföretagare jobbar under gör att jag vill utnämna dem till det nya proletariatet.
De sliter för lite lön, kan inte göra pensionsavsättningar och har man en eller några anställda prioriteras dessa i första hand.
Jag vill dessutom påstå att i den här gruppen är andelen nysvenskar väldigt stor. I brist på arbete startar man ett företag för sin försörjning och det är precis det som sker, man försörjer sig men inte mer…..och man får jobba dubbelt så mycket som om man var anställd.
Många, inklusive LT:s ledarskribent verkar tro att småföretagare lever ett liv i sus och dus…….men så är det inte.
Ralph Rentzsch