Ännu en dag har gått………
Och snart en månad till………..
Tiden går……
Men inte fan blir det bättre…………
Åre har passerat 10 000 innevånare…….det innebär att kommunen snart har lika stor befolkning som i mitten av 50-talet………
Åren går men regionledningen består…….och underskotten……
Själv har jag nu bara 28 månader kvar på min remisstid…………….jag har väntat 12 redan……..
Vägarna är uslare än på många år……
Våren kommer aldrig……
Och ni som var med…….kommer ni ihåg när vi hade två TV kanaler med bara skit på?
Nu har vi 50 st med bara skit……….
Sedan kan du ju glo på allt i någon playkanal men när då?
Det var bättre förr, inte för att det var bättre men det var förr……..
Ralph Rentzsch