Plötsligt tycker var och vartannat politiskt parti att de som fått avslag på sina asylansökningar ska få fotbojor så att myndigheterna har koll på dem.
Jaha?
Och hur tänkte ni då?
Fotboja används idag som ett alternativ till fängelse.
Dvs, det är ett avtal mellan den dömde och staten där den dömde i högsta grad är angelägen om att få ha fotboja eftersom alternativet är fängelse.
Problemet med de som får avslag på sina asylansökningar är att de går under jorden och blir papperslösa……..
Exakt hur ska det kunna lösas med fotbojor?
Såvida inte tanken är bokstavligen att slå folk i järn?
Om fotbojan sitter monterad med en järnboja som endast kan avlägsnas med verktyg eller genom att såga av foten fyller den väl en funktion i detta fall.
Men annars kan vi väl räkna med att den som vill gå under jorden river av fotbojan och försvinner…………
För inte förhindrar fotbojan det.
Ralph Rentzsch