Alla har säkert noterat att socionomutbildningen på Mittuniversitetet stoppat intagningen under en termin.
Detta på grund av vad som beskrivs som slitningar inom personalgruppen.
Det var bland de första åtgärderna den nye rektorn, Anders Fällström vidtog.
Detta borde den tidigare rektorn gjort långt tidigare.
Utbildningens problem är väl att den vetenskap som lärs ut är bristfällig.
En ledande gestalt på utbildningen är professor Masoud Kamali.
Han lär bland annat ut att alla européer i grunden är rasister, detta utifrån ett historiskt perspektiv och det koloniala arv som belastar.
Han underkänner också nationalstaten men förklarar inte vad alternativet är.
Masoud Kamali har gjort karriär på sina politiska kontakter.
En karriär som för övrigt även tidigare kantats av problem.
Kamali har då spelat ut det gamla hederliga rasistkortet.
Ett säkert kort som är omöjligt att lägga över.
Att problemen med arbetskamraterna består i de blir upprörda över att studenterna får lära sig strunt utifrån en i bästa fall svag vetenskaplig grund har hitintills sopats under mattan.
Läser man dessutom följande debattinlägg i en av lokaltidningarna…….
http://www.op.se/opinion/debatt/debatt-att-stoppa-studentintag-till-socionomutbildningen-vid-mittuniversitetet-ar-ett-slag-mot-dess-antirasistiska-och-globala-profil
Ett debattinlägg som skrivits under av ett antal fd studenter…..
Jag har sällan läst ett så enögt aktstycke.
Är det socionomer med den sekteristiska samhällssynen som som utbildningen levererat tidigare så är det förståeligt att den nu stoppas.
Det är viktigt att rektorn vid Mittuniversitetet nu återställer den vetenskapliga grunden för socionomutbildningen vid Mittuniversitetet.
Även om det måste ske genom personalförändringar.
Trevlig Helg
Ralph Rentzsch