Att BOU, barn och utbildningsnämnden i Åre efter förslag från tjänstemännen beslutar att Förskolan i Månsåsen ska övergå till pedagogisk omsorg är rent snömos och ett steg mot att lägga ner den.
Så här ser pressmeddelandet ut från kommunen
Månsåsens förskola blir kvar
Under gårdagens sammanträde beslutade den politiska majoriteten i Åre kommun att under en tidsbegränsad period omforma Månsåsens förskola till pedagogisk omsorg.
Förskolan i Månsåsen har under en period saknat en utbildad förskollärare och kommunen får enligt skollagen inte bedriva förskoleverksamhet utan utbildad personal. Kommunen har annonserat och sökt efter förskollärare men inte hittat någon. Därför har man varit tvungen att fatta ett beslut om förskolans framtid.
Föräldrar och personal har tidigare informerats om situationen och det har skapat oro om förskolans nedläggning, som har varit ett alternativ. Men igår fattade politiken beslutet att förskolan ska drivas vidare som pedagogisk omsorg, dvs. på samma sätt som idag, och att fortsätta rekryteringen av förskolelärare.
Nu är det väl så att det är svårt att rekrytera förskolelärare utan att annonsera efter en?
Och, som jag tidigare skrivit, enligt min åsikt är detta en ren hämndaktion från den rektor som hamnade i blåsväder efter att hen efterforskat vem i personalen som tipsat Jämtlands Tidning om hanteringen av dagisbarnens mat.
Sedan lägger tjänstemännen ett illa underbyggt förslag som antas av dåligt pålästa politiker.
Låt oss säga så här………den här frågan tar inte slut här…….
Att Åre kommun inte klarar av att driva en förskola med 20-talet barn i ett av länets mest tätbefolkade områden säger mycket om prioriteringar.
Trevlig helg
Ralph Rentzsch