Nu har tjänstemännen inom skola, förskola i Åre kommun lagt ett förslag om att förskolan i Månsåsen ska läggas ner. Jag förmodar det är samma tjänstemän som när JT tidigare skrev om förskolan var så ivriga i att efterspana vem i personalen som pratat med media att Justitiekanslern kände sig tvungen att inleda en utredning.

Att man nu kommer med detta förslag känns som en ren hämndaktion mot personalen.

Man måste väl i alla fall aktivt söka personal innan man kan lägga ner förskolan med argumentet att det inte går att finna förskolelärare?

Jag hade mina barn på just denna förskola för fem år sedan. Vad jag kan erinra mig saknade den då i flera år förskolelärare utan att det då ansågs vara något problem.

Att det verkar vara svårt att få kompetenta tjänstemän till kommunen är detta förslag ett utmärkt exempel på.

Nu är det i förlängningen Åres politiker som avgör frågan.

Valet är mindre än ett och ett halvt år bort.

Jag kommer ihåg hur dåvarande kommunalrådet Tomas Hägg 1991 körde över föräldrarna i Åres protester mot att bygga restaurangskolan så att grundskolan blev nästan utan lekytor för barnen. Det resulterade i en brakförlust i valet.

Hallenbygden ligger mitt i Jämtland. Det mest centrala område man hittar i länet. Kan man inte driva en förskola där med 20 barn så undrar man hur tjänstemännen i Åre ska ordna resten av verksamheten i kommunen?

Men förklaringen är väl denna, detta tätbefolkade område med många små företag och barnfamiljer skulle vara rena våta drömmen för en majoritet av länets kommuner.

Inte i Åre. Här ska de livaktiga utkanterna svältas ut till förmån för turistområdena.

Att förskolebarn får tre mils enkel resa till dagis bekymrar inte ansvariga tjänstemän, det borde bekymra ansvariga politiker.

Även i Åre.

Ralph Rentzsch