Kom ett pressmeddelande igår från Region Jämtland/Härjedalen.

Nu lånar man 40 miljoner till medicintekniska investeringar och till ombyggnad av sjukhuset. Detta är det första av tre lån man avser att ta under året.

Totalt räknar man med att låna 100 miljoner under 2017.

Snart kommer vi väl också att få ett besked om hur mycket underskott man beräknar att verksamheten ska gå under året.

Så fort Regionråden pressas på underskotten så är det alltid fördyringar man inte räknat med som är orsaken. Plötsligt dyrare operationer, medicinpriser som stuckit i höjden. Stafettläkare och andra kostnader man inte räknat med.

Jag är övertygad om att de flesta företagare i länet skrattar när de ser detta.

Vilken företagare vet exakt hur mycket pengar hen kommer att få in under året redan den 1 januari?

Och vilken företagare har inte problem med ökande kostnader av alla de slag?

Men, ingen företagare lånar till driften.

Istället ser man till att kostnaderna understiger intäkterna.

Så enkelt är det!

När blir det enkelt nog för Regionen?

Ralph Rentzsch