Skogen i delar av länet riskerar att bli mer eller mindre värdelös.

En införd kilometerskatt och höjda bränslepriser i kombination med låga virkespriser riskerar att göra skog värdelös. Speciellt den som ligger långt från kusten och sågverken.

Redan idag är det helt andra kostnader att avverka om du har skog i Frostviken, jämfört med säg Helgum.

Det här skillnaderna kombinerat med Länsstyrelsernas allt större vilja att utifrån naturvärden undanta skogsarealer från avverkning är ett genuint hot mot länets skogsägare.

Och nu pratar vi mycket stora värden för många privata skogsägare.

Därför är det naturligtvis bra när Region Jämtland tar fram ett projekt med ett regionalt skogsprogram, för att bla utveckla råvaran till produkter!

Ett program som presenterades på Torsta i lördags.

Men kanske kan Robert Uitto och Margareta Winberg också ta ett snack med sina politikerkollegor om de pålagor som föreslås införas och som direkt drabbar skogsbruket?

Där har vi väl den stora haken i dag, när det gäller länets skogsbruk.

Ralph Rentzsch