Det sker något märkligt i Sverige.
Efter Sverigedemokraternas politiska framgångar försöker alla politiska partier göra en SD light……….
Under den processen sker en avhumanisering av grupper av människor.
Just det människor.
Flyktingar är människor.
Jag är förvånad över hur ledande politiker plötsligt kan föreslå den ena åtgärden efter den andra som ska drabba och göra det svårare för flyktingar.
Det är ju faktiskt människor.
När man börjar knapra på de humana värdena och slå mot grupper av människor så är det allvarligt.
För de tyska nazisterna tog det drygt tio år att göra om staten och tänkandet och förvandla judiska medborgare från att vara medborgare till att bli lämpliga som bränsle i koncentrationslägersugnar.
Sverigedemokraterna har skrivit en riksdagsmotion där man bla kräver följande, ”Bibliotekens verksamhet ska vara medborgare och nationen till gagn, och utländska medborgare som inte har rätt att vistas i landet ska kunna nekas tillgång till bibliotekens tjänster.”
Den som inte lär av historien riskerar att få upprepa den.
Att vi ens har ett politisk parti i Sverige som på fullt allvar försöker införa någons sorts apartheid i vårt land 2016 är skrämmande.
Sverige är ett stort och rikt land.
Våra insatser för att ta emot människor som i de flesta fall flyr för sitt liv från krig och elände har vad jag ser inte inneburit att någon i vårt land svälter, att pensionerna minskats, att barnbidragen skurits ner.
Vad vi kan se är att olika myndigheter arbetar oflexibelt, långsamt och stelt.
Lägg krutet där.
Effektivisera och snabba upp arbetet!
Vi har resurser att ta emot flyktingar, faktum är att vi med en stor del åldrande befolkning även har behov av att ta emot flyktingar och invandrare.
För att helt krasst klara bla arbetskraftförsörjningen i framtiden.
Vad vi inte behöver är en politik där grupper av människor buntas ihop och särbehandlas.
Ralph Rentzsch