Ett utryck som efter krisande tidningskoncernen Stampens djupdykning ner i rekonstruktion får en helt ny innebörd.
Vi alla går nämligen på Stampen just nu……..
I rekonstruktionen som just förlängts med tre månader har vi skattebetalare redan pytsat in 200 miljoner i statlig lönegaranti.
Och, för att ackordet på 25 procent ska godkännas måste Skatteverket gå med på att avskriva en halv miljard.
Jag tycker faktiskt att Stampen ska sättas i konkurs.
De tidningar som ingår där kan konkursförvaltaren sälja till lokala intressenter. Något som både skulle ge tidningarna nya ägare som är intresserade av att just driva en lokal tidning och dessutom antagligen ge mer pengar i utdelning till fordringsägarna.
Varför ska vi skattebetalare skjuta till pengar till mediakoncerner som misskötts och som drivits utifrån felaktiga mediaplaner?
De krokodiltårar kring mediakoncernernas svåra situation och hotet mot lokaljournalistiken som kommer nu, hördes inte alls för fem, sex år sedan när alla lokalredaktioner lades ner så att ägarna kunde vinstmaximera!
Stora mediakoncerner är en stendöd ide.
Både ekonomiskt och journalistiskt.
Behovet av lokal och ännu lokalare journalistik är det som efterfrågas. Små lokala tidningar och mediabolag som är snabbrörliga, lyhörda och just lokala.
Inte stora mediakolosser som när de grundstöter ropar på vår hjälp för att inte gå under.
Ralph Rentzsch