På rein jamska (nr 16)

Bengt Mattsson på Frösön har en bok med jamska från sjuttonhundratalet. Det är Abraham Hülphers jämtlandsbeskrivning från 1775. Många ord i den jamtska ordlistan i den boken är samma som idag, och några blev tävlingsorden till detta nummer, nämligen  ’bjenn, bjälla, blister’. De som kunde orden, kan alltså ord som användes på 1700-talet! Bland dem […]