Nils-Åke Hallström har idag en insändare i ÖP.
Han, en av länets framgångsrikaste företagare är trött på hur Region Jämtland styrs.
Det är en uppfattning som jag vill säga delas av en majoritet av länets företagare. Vi som kan och som vill utveckla länet tvingas stå vid ringside medan ett gäng inkompetenta amatörer kör allas vår ekonomi i botten.
Hallström och alla andra företagare i länet jobbar varje dag med företagsutveckling, något som också leder till utveckling av länet.
Och precis som han kan vi andra företagare inte längre lita på att våra anställda får den sjukvård de behöver.
Jag tror att de flesta företagarna i länet har tecknat privata försäkringar.
Jag har!
Regionen har sedan 2011 ackumulerat ca 800 miljoner i underskott. I vilken som helst annan verksamhet skulle ansvar utkrävas.
Inte här! Och inte i Jämtland!