Treårigt dammarbete har påbörjats

OFFERDAL (JT) Nu händer det saker med dammen och kraftverket i Övre Oldsjön. Det är Statkraft som bestämt att dammsäkerhetsförhöjande åtgärder ska utföras – i tre års tid på sommarsäsongen. På hösten 2022 ska det vara färdigt. Entreprenör är Skanska och underentreprenör till dem bland annat Reaxcer.
Krokomsbon Kjell Nilsson är projektledare på Statkraft. Han berättar:
– Det handlar om en investering på drygt 100 miljoner kronor.
Statkrafts byggledare på plats heter Alf Nilsson, från Aspåsnäset. Planeringen för det stora arbetet har pågått i flera år och bland annat inkluderat både prövning samt en omprövning hos Mark- och Miljödomstolen. De hade tillståndet redan 2018, men ändrade sedan utformningen för överfallströskeln.
Anledningen till arbetet är att energiföretagen i Sverige kommit med nya riktlinjer, RIDAS (Riktlinjer för dammsäkerhet):
– Vi kommer att förlänga befintlig överfallsdamm samt schakta en 400 meter lång kanal, fylla på material på dammens nedströmssida, dränageledningar med mätbrunnar med mera. Det handlar till stor del om förmågan att tappa förbi vatten vid höga flöden, förklarar Kjell Nilsson expertmässigt och fortsätter:
– Efter ombyggnad ska man klara av att tappa förbi ett vattenflöde som kommer statistiskt vart 10 000:e år.

Byggledare Alf Nilsson till vänster och projekledare Kjell Nilsson, båda vid Statkraft, vid dammen i Övre Oldsjön.

Betyder det att man sedan inte kommer att behöva göra något på så lång tid?
–Nej, det kan komma nya riktlinjer längre fram, så är det bara att följa dem, säger Kjell.
–I början blir det mycket schaktning, sprängning och stödfyllning, sista säsongen blir det mestadels betongarbeten.
–Men det kommer inte att påverka boende i övriga Offerdal, fyller Alf i.
Både Kjell Nilsson och Alf Nilsson har arbetar med stora dammprojekt i många år. Kjell bland annat i Panama och Alf i Himalaya, Kashmir.
Eftersom området är gammalt renbetesland, innefattar det samarbete med Jovnevaerie sameby:
– Förhoppningen är att vi stör dem så lite som det bara går, framför allt i oktober när renarna vandrar förbi arbetsplatsen. Vi ska underlätta för framkomlighet för renarna och kanske hålla oss undan då, förklarar han.
Omkring 25 personer kommer att arbeta sju dagar i veckan. En del av dem, Reaxcers personal, kommer att bo i Oldens bystuga. Under den veckan arbetar de 80 timmar, sedan tar nästa gäng vid och arbetar en vecka på samma vis.
Men arbetet kommer endast att pågå under sommarhalvåren, på grund av klimatet.
Skanskas projektchef Martin Magnusson trivs i den vackra miljön men ser tiden som en utmaning.

– Ja, just tiden ser jag som en stor utmaning, säger Skanskas projektchef Martin Magnusson.
Annars tycker Martin att det är underbart att få vara i denna fjällmiljö, 590 meter över havet med Oldklumpen och fjällkedjor som bland annat Offerdalsfjällen omkring sig.
Nästa år kommer turbinen i kraftverket att bytas. Dammen och kraftverket byggdes 1971–1975. Det räknas som det sista stora kraftverksbygget i Sverige och det var även första gången man använde laser vid ett sådant bygge. En som var med på den tiden var Sune Sjöström. Som skolpojke arbetar han där på somrarna med  röjning, städning och lastning och han berättar:
– Över 400 man jobbade där då. Det var folk från när och fjärran, jag minns bland annat två roliga greker. Ett minne är när vi tvingades att enbart leva på pulverpotatismos en hel vecka, en annan att jag hade 68 kilo i ryggsäcken när jag skulle ta mig hem efter en sommar där.
LOTTE MJÖBERG
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)